Περιγραφή θέματος

  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • περιγράψετε την εφαρμογή Blynk, τις χρήσεις και τα βασικά στοιχεία της
   • αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του Blynk
   • περιγράψετε το απαραίτητο υλικό για να κάνετε το Blynk να λειτουργήσει
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • προετοιμάσετε το περιβάλλον IDE του Arduino για να υποστηρίζει τις εφαρμογές του Blynk
   • εγκαταστήσετε όλες τις βιβλιοθήκες που απαιτούνται για την υποστήριξη του Blynk
   • προσαρμόσετε το περιβάλλον IDE του Arduino για να κωδικοποιήσετε τα προγράμματα γραμμένα σε Blynk για τις συσκευές σας
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • εγκαταστήσετε την εφαρμογή Blynk στο smartphone σας
   • δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Blynk στο διακομιστή Blynk
   • συνδεθείτε στο διακομιστή Blynk με το λογαριασμό σας
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • δημιουργήσετε ένα νέο έργο στο Blynk
   • τοποθετήσετε γραφικά χειριστήρια πάνω στην επιφάνεια εργασίας του Blynk
   • προσαρμόσετε τα γραφικά στοιχεία του Blynk
   • προετοιμάσετε τον κώδικα για να επικοινωνήσει η συσκευή σας με το smartphone
   • δημιουργήσετε ένα κύκλωμα για να πειραματιστείτε με το αναβοσβήσιμο ενός LED μέσω του smartphone σας
  • Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενόρτητας ως εκπαιδευόμενοι θα μπορείτε να:

   • περιγράψετε τον αισθητήρα DHT11 και τις χρήσεις του
   • κατασκευάσετε ένα κύκλωμα με ένα NodeMCU και έναν αισθητήρα DHT11 για να διαβάσετε τη Θερμοκρασία και την Υγρασία του περιβάλλοντος
   • δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα για να διαβάσετε τα αποτελέσματα στο smartphone σας
   • δημιουργήσετε ένα έργο Blynk με χειριστήρια και προσαρμογές για να απεικονίσετε τα τρέχοντα αποτελέσματα και το ιστορικό τους στο smartphone
  • Προβολή Λάβετε βαθμό Λάβετε βαθμό επιτυχίας
  • Εδώ μπορείτε να συζητήσετε οτιδήποτε αφορά τις δραστηριότητες της συγκεκριμένης ημέρας με άλλους μαθητές και εκπαιδευτές. Ασκήσεις, λύσεις κουίζ, ιδέες για να γίνει αυτό το μάθημα καλύτερα και φυσικά.........πιο διασκεδαστικό!