Αυτά είναι νέα!

Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της δραστηριότητας θα είστε σε θέση να:


  • αναγνωρίζετε ψευδείς ειδήσεις
  • χρησιμοποιείτε εργαλεία και τεχνικές εντοπισμού ψευδών ειδήσεων


Περιγραφή


Στη δραστηριότητα θα εξετάσετε άρθρα με σκοπό να εντοπίσετε ποια είναι ψευδή και ποια έγκυρα.

Μελετήστε τα παρακάτω άρθρα


Προσπαθήστε να διαπιστώσετε για κάθε είδηση την ακρίβειά της, δηλαδή να βρείτε αν πρόκειται για αληθινή ή ψευδή είδηση. Για να το διαπιστώσετε αυτό:

  • Χρησιμοποιήστε τις βασικές αρχές αξιολόγησης περιεχομένου όπως τα έχετε ήδη μάθει (βρίσκονται συγκνετρωμένα εδώ)
  • Αναζητήστε την ίδια είδηση σε διαφορετικές ιστοσελίδες
  • Αν το άρθρο περιέχει εικόνες χρησιμοποιήστε αντίστροφη αναζήτηση
  • Διαβάστε τα σχόλια αν υπάρχουν
  • Κάντε αναζήτηση σε ιστοσελίδες που καταγράφουν hoaxes


Παραδοτέο
Για την βαθμολόγηση θα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το παρακάτω έγγραφο με όνομα Hoax & Hypes και αφού συμπληρώσετε τον πίνακα θα ανεβάσετε το αρχείο Word ως απάντηση στη δραστηριότητα.

Για απορίες ή προβλήματα σε αυτή την δραστηριότητα κάντε κλικ εδω


Ενδεικτικές Απαντήσεις