Σκοπός - Στόχοι

Σκοπός

Στην παρούσα ενότητα θα γνωρίσετε τι είναι τα hoaxes και τα clickbaits και πως μπορείτε να τα αναγνωρίζετε.


Διδακτικοί στόχοι

Στο τέλος της ενότητας θα είστε σε θέση να:

  • αναγνωρίζετε ειδήσεις που είναι απάτες ή υπερβολές
  • αναγνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των hoaxes
  • ερευνείτε μια είδηση χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές και συγκεκριμένα web sites
  • γνωρίζετε τι είναι τα clickbaits
  • γνωρίζετε τις συνέπειες των clickbaits
  • αναγνωρίζετε άρθρα που είναι clickbaitLast modified: Saturday, 7 December 2019, 10:01 PM