Υποενότητα 14.2: Λειτουργίες OpenShot

  • Αρχείο OpenShot
  • Λειτουργίες OpenShot

Δημιουργία και αποθήκευση αρχείου OpenShot

Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα αρχείο βίντεο OpenShot από την επέκτασή του, .osp

Το OpenShot Project Formatαποθηκεύει όλα τα κομμάτια OpenShot και κλιπ, ετικέτες, εικόνες, ήχους μαζί με άλλα δεδομένα έργου.

Σε αυτό το βίντεο, θα δούμε πώς ανοίγουμε ένα αρχείο βίντεο με το OpenShot.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του OpenShot: https://www.openshot.org/user-guide/