Υποενότητα 10.2: Τα RGBA της εικόνας

  • Μοντέλο χρωμάτων RGB 
  • Μοντέλο χρωμάτων RGBA 
  • Εικονοστοιχεία - Bitmap data

Μοντέλο χρώματος RGB

The RGB model of colorsΤο μοντέλο χρώματος RGB είναι ένα μοντέλο στο οποίο red, green and blue φως προστίθενται μαζί με διάφορους τρόπους για την αναπαραγωγή άλλων χρωμάτων. Το όνομά του προκύπτει από το συνδυασμό των αρχικών των τριών βασικών χρωμάτων, κόκκινο, πράσινο και μπλε. Ο κύριος σκοπός του μοντέλου χρωμάτων RGB είναι η ανίχνευση, η αναπαράσταση και η απεικόνιση εικόνων σε ηλεκτρονικά συστήματα, όπως οι τηλεοράσεις και οι υπολογιστές.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.w3schools.com/colors/colors_rgb.asp