Υποενότητα 8.1: Λίστες JavaScript

  • Τι είναι μια Λίστα - στοιχειοσειρά JavaScript
  • Διατρέχοντας μια λίστα JavaScript - array
  • Μέθοδοι στις λίστες JavaScript - Array methods

Υποενότητα 8.1:  Λίστες  JavaScript

Ορισμοί

Τι είναι μια Λίστα - στοιχειοσειρά JavaScript; 

Οι λίστες JavaScript -arrays είναι ο απλούστερος τρόπος συλλογής δεδομένων. Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πολλαπλών τιμών σε μία μόνο μεταβλητή.

Μπορείτε να σκεφτείτε τη λίστα ως μια ομάδα "κουτιών". Κάθε κουτί έχει μια μοναδική ταυτότητα, η οποία ονομάζεται δείκτης - index. Ο δείκτης του πρώτου κουτιού είναι 0.

Array

Δημιουργία λίστας
Έτσι μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα που περιέχει 5 "κουτιά":
var colors = ["red", "green", "blue", "cyan" , "black"];

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε πρώτα μια κενή λίστα και στη συνέχεια να τη γεμίσετε με διάφορα στοιχεία.

var myArray = [];
myArray[0] = "cat";
myArray[1] = 1;
myArray[2] = true;
myArray[3] = ["a", "b"];

Οι λίστες μπορούν να περιέχουν οτιδήποτε! Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να περιέχουν οποιονδήποτε τύπο δεδομένων (συμβολοσειρά, αριθμό, boolean), ακόμη και μια άλλη λίστα!

265/5000
Οι συστοιχίες είναι ο απλούστερος τρόπος JavaScript της συλλογής δεδομένων.Χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πολλαπλών τιμών σε μία μόνο μεταβλητή.

Μπορείτε να σκεφτείτε τη συστοιχία ως μια ομάδα "κουτιών". Κάθε κιβώτιο έχει μια μοναδική ταυτότητα, η οποία ονομάζεται ευρετήριο. Ο δείκτης του πρώτου πλαισίου είναι 0.