Υποενότητα 7.1: Το μοντέλο προγραμματισμού που βασίζεται σε συμβάντα

  • Συνάρτηση - Function
  • Συμβάν - Event
  • Εξωτερικό - αρχείο External Javascript file
  • JavaScript - HTML μέθοδοι για τα συμβάντα 

Η ιδέα!

Η ιδέα είναι να συνδυάσετε τρία διαφορετικά αρχεία, ένα HTML, ένα CSS και ένα αρχείο javascript για να δημιουργήσετε την αλληλεπίδραση χρήστη-προγράμματος περιήγησης που εμφανίζεται στο βίντεο.