Υποενότητα 3.1: Εισαγωγή στο CSS

  • Τι είναι εμφάνιση - μορφή - style
  • Σχόλια
  • Σύνταξη

Τι είναι εμφάνιση- style?

Αναφερόμαστε στην Εμφάνιση - Μορφή- Style μιας HTML σελίδας. Ο ρόλος της δεν είναι μόνο να κάνει τις σελίδες να φαίνονται οπτικά ελκυστικές, αλλά και να τις κάνει φιλικές για διαφορετικά μεγέθη οθόνης.

Χωρίς style,οι HTML οι σελίδες θα φαίνονταν βαρετές και θα δυσκολευόσαστε να τις δείτε μέσω του τηλεφώνου ή του tablet σας.

Η γλώσσα τιου style είναι CSS που σημαίνει  Cascading Style Sheets.

Γενικώς η η τελική εμφάνιση μιας ιστοσελίδας είναι συνδυασμός του HTML (δομή-structure) και CSS (style).

Παραδείγματα:

"Choco Home" χωρίς style

"Choco Home" με το "Modernist" style

"Choco Home" με το "Oldstyle" style

"Choco Home" με το "Ultramarine" style

Τα παραπάνω style sheets είναι έτοιμα παραδείγματα που παρέχονται από το W3C.  Μπορείτε να τα βρείτε  εδώ