Εισαγωγή

Το πρώτο κεφάλαιο αυτού του μαθήματος αποτελεί μια γενική -θεωρητική εισαγωγή στο Linux. Θα αναφερθούμε στην ιστορία του Linux και του Unix, στον πυρήνα του, στις διανομές, στο γραφικό περιβάλλον, στο κέλυφος εντολών, αλλά θα δούμε και πώς γίνεται η σύνδεση σε ένα σύστημα Linux και η εκκίνηση ενός τερματικού, τους τύπους κέλυφους και τα πλεονεκτήματα/ μειονεκτήματα της εργασίας με κονσόλα.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM