Εισαγωγή

Οι περισσότερες εντολές Linux διαβάζουν από μια είσοδο και γράφουν σε μια έξοδο. Η προεπιλεγμένη είσοδος προέρχεται από το πληκτρολόγιο και η έξοδος κατευθύνεται στην οθόνη. Το πληκτρολόγιο είναι λοιπόν η συσκευή καθιερωμένης εισόδου (standard input -stdin) και η οθόνη η συσκευή καθιερωμένης εξόδου (standard output -stdout).
Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε:
  • τί είναι η απλή ανακατεύθυνση και οι στελεστές της,
  • τί είναι και πώς χρησιμοποιούνται τα φίλτρα,
  • πώς λειτουργεί ο επεξεργαστής κειμένου Vi(m) στη γραμμή εντολών,
  • πώς εργαζόμαστε με συμπιεσμένα αρχεία,
  • πώς κρατάμε εφεδρικά αρχεία,
  • πώς εκτυπωνουμε από τη γραμμή εντολών.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM