Εισαγωγή

Μετά την αρχική εξερεύνηση στο Κεφάλαιο 2, είμαστε έτοιμοι να αναλύσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τα αρχεία και τους καταλόγους σε ένα σύστημα Linux. Πολλοί χρήστες συναντούν δυσκολίες με το Linux διότι τους λείπει μια γενική επισκόπηση για τα είδη των δεδομένων και τις τοποθεσίες στις οποίες αυτά βρίσκονται. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ρίξουμε φως στην οργάνωση των αρχείων, στο σύστημα αρχείων.

Θα αναφερθούμε επίσης στα πιο σημαντικά αρχεία και καταλόγους και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικές μεθόδους για την εμφάνιση του περιεχομένου αυτών των αρχείων, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουμε με ποιον τρόπο τα αρχεία και οι κατάλογοι μπορούν να δημιουργηθούν, να μετονομαστούν, να αντιγραφούν, να μετακινηθούν και να διαγραφούν.

Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων στο κεφάλαιο αυτό θα μπορείτε:

  • Να περιγράφετε τη διάταξη ενός συστήματος αρχείων Linux και τα είδη των αρχείων.

  • Να γνωρίζετε τί είναι και πώς λειτουργεί η διαμέριση.

  • Να γνωρίζετε τα σημεία προσάρτησης.

  • Να εντοπίζετε τις απόλυτες και τις σχετικές διαδρομές.

  • Να κατανοείτε τα βασικά αρχεία και καταλόγους.

  • Να γνωρίζετε τα σημαντικότερα αρχεία ρυθμίσεων.

  • Να γνωρίζετε τα αρχεία μεταβλητών.

Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM