μοντελα
Σύνδεση της ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ με την κατανεμημένη ανάπτυξη κώδικα από πολλούς προγραμματιστές (αυτό το μοντέλο ανάπτυξης αποδείχτηκε ότι μπορεί να «δουλέψει»)
• Όμως αυτό δεν είναι το μόνο μοντέλο ανάπτυξης. Το ΕΛ/ΛΑΚ δεν συνδέεται με κάποια μεθοδολογία ανάπτυξης.
• Πολλές φορές ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσεται από μικρές ομάδες (ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)
• Σε κάθε περίπτωση υπάρχει όφελος από διορθώσεις σε προβλήματα που συνεισφέρει μεγαλύτερη βάση ανθρώπων (μεμονωμένοι ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ)
• ΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσουν ακόμη και εταιρείες παραγωγής λογισμικού !!!

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019, 10:39 PM