Κάντε κλικ στον σύνδεσμο https://chromium.googlesource.com/chromium/src/+/master/docs/chromium_browser_vs_google_chrome.md για να ανοίξετε τον πόρο.