Το Παιχνίδι των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων

Παιχνίδι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικείωση με τους μηχανισμούς αναζήτησης ΑΕΠ σε γνωστά αποθετήρια με περιεχόμενο στα ελληνικά.