Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Θεωρίες Μάθησης (Αγγλικά)

Εισαγωγή στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, δικαιώματα, θεωρίες παρακίνησης και συζήτηση για το πραγματικό κόστος δημιουργίας ενός μαθήματος ή ενός ΑΕΠ.