Ορισμός της Ανοικτότητας Περιεχομένου και ΑΕΠ

Τι σημαίνει ο όρος "Ανοικτό" για το Ανοικτό Περιεχόμενο και τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους; (σελίδα στα αγγλικά)

Click http://www.opencontent.org/definition/ link to open resource.