3η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Η διαφορά ενός Συστήματος Διαχείρησης Μάθησης (LMS - Learning Managemet System) όπως το Moodle, από μία απλή ιστοσελίδα είναι ότι ο χρήστης/ μαθητής έχει τη δυνατότητα εκτός από το να μελετήσει μόνος του κάποιο υλικό, να κάνει και διάφορες δραστηριότητες αλληλεπιδρώντας με το ίδιο το Σύστημα, αλλά και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες (εκπαιδευτές και μαθητές).

Από σήμερα και για τις επόμενες 3 περίπου ημέρες θα δούμε ποιες είναι οι πηγές και οι δραστηριότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέσα στο περιβάλλον του moodle, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο εισαγωγής και διαχείρισής τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε σε ένα 10ήμερο να δούμε όλες τις πηγές και τις δραστηριότητες του moodle αναλυτικά. Θα δούμε αρκετές από αυτές, ωστόσο όπως θα παρατηρήσετε και μόνοι σας όλες εισάγονται περίπου με τον ίδιο τρόπο.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM