8η Ημέρα - Θεωρητικό μέρος

Στη νέα έκδοση του Moodle (1.9+) το βαθμολόγιο είναι πλήρως ανανεωμένο και πολύ διαφορετικό από τις παλιότερες εκδόσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι οι βαθμολογούμενες δραστηριότητες μπορούν να οργανωθούν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ενώ ο υπολογισμός της συνολικής επίδοσης των μαθητών μπορεί να γίνει με πολλούς και διάφορους τρόπους. Επίσης ιδιαίτερης σημασίας είναι η δυνατότητα εξαγωγής του βαθμολογίου σε αρχεία λογιστικών φύλλων.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM