3η μέρα - Πρακτικό μέρος

 • Εντοπισμός 2 τουλάχιστον ιστοσελίδων με κείμενο και φωτογραφίες σχετικές με το αντικείμενο του μαθήματος.
 • Εισαγωγή πηγών και δραστηριοτήτων
  • Ετικέτα (διόρθωση - ομοιομορφία μαθήματος)
  • Ιστοσελίδα
  • Σύνδεση με ένα αρχείο/ μια ιστοσελίδα
  • Εμφάνιση ενός καταλόγου
  • Βιβλίο
  • Γλωσσάρι
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM