7η μέρα - Πρακτικό μέρος

  • Σήμερα θα δούμε πώς εισάγονται οι εργαλεία επικοινωνίας και ανάδρασης:
    • Forum
    • Chat
    • Choice
    • Survey
  • Στη συνέχεια θα αφαιρεθούν τα δικαιώματα εκπαιδευτή από τους συμμετέχοντες στο μάθημα Σεμινάριο Τεστ, προκειμένου να κατατεθούν εργασίες και να γίνουν το κουίζ και η διδακτική ενότητα και να συλλεγχθούν στοιχεία μαθητών. Το εγχείρημα είναι λίγο επικίνδυνο όσων αφορά τους ρόλους (γιατί στη συνέχεια θα προστεθούν και τα δικαιώματα εκπαιδευτή στους λογαριασμούς των συμμετεχόντων).
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM