7η μέρα - Θεωρητικό μέρος

Τα εργαλεία επικοινωνίας στα συστήματα διαχείρισης μάθησης έχουν ιδιαίτερη σημασία. Στο Moodle, πέρα από τη δυνατότητα για άμεσα μηνύματα (μπλοκ Μηνύματα), υπάρχει το Chat - Δωμάτιο Συζήτησης για σύγχρονες συζητήσεις και το Forum - Ομάδες Συζητήσεων για ασύγχρονες συζητήσεις. Για να συμμετέχουν δύο άτομα στο chat, θα πρέπει και οι δύο να βρίσκονται την ίδια ώρα μέσα στο μάθημα. Γι' αυτό και η χρήση του chat προϋποθέτει συννενόηση μεταξύ των συμμετεχόντων. Συγκεκριμένα, είτε δηλώνονται από τον εκπαιδευτή συγκεκριμένες ώρες λειτουργίες του chat, είτε δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες μπορούν να δουν μέσα από το μπλοκ Συνδεδεμένοι χρήστες ποιος άλλος είναι τη δεδομένη στιγμή μέσα στο μάθημα και με μηνύματα να συμφωνήσουν να μπουν στο chat.
Το chat του Moodle δίνει τη δυνατότητα καταγραφής των συνομιλιών, γεγονός που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Ωστόσο η χρήση του chat πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και αρκετά ελεγχόμενη, γιατί συχνά οι συμμετέχοντες έχουν την τάση να παρεκκλίνουν από το θέμα συζήτησης. Επίσης, πρέπει να ληφθούν οι δυνατότητες των συμμετεχόντων στην πληκτρολόγηση (κάποιος που είναι γρήγορος σε αυτή θα μπορεί να συμμετάσχει στη συζήτηση, ενώ κάποιος που δεν είναι θα μπορεί να παρακολουθεί τη συζήτηση, αλλά δε θα μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή). Επίσης το chat είναι ιδιαίτερα δύσχρηστο όταν πρόκειται για συνομιλία πολλών ατόμων μεταξύ τους. Σε μία τέτοια περίπτωση, καλό είναι κάποιος να λειτουργεί ως συντονιστής της συζήτησης και να δίνει διαδοχικά το λόγο.

Οι Ομάδες συζητήσεων ή αλλιώς forum είναι γενικά πιο ευέλικτες απ' ό,τι τα chat. Χαρακτηριστικά των fora είναι η δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας των συμμετεχόντων, η οποία μεταφράζεται σε ένα πλήθος πλεονεκτημάτων, όπως το γεγονός ότι η συζήτηση σε ένα forum δεν επιρρεάζεται από τη διαφορά ώρας (αν οι συμμετέχοντες βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες), από την ταχύτητα πληκτρολόγησης των συμμετεχόντων, από το ότι οι συζητήσεις καταγράφονται και είναι ορατές πάντα (ενώ στο chat πρέπει να ρυθμιστεί αυτό). Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το forum του Moodle, δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των μηνυμάτων των συμμετεχόντων, από τον καθηγητή, η δυνατότητα της επισήμανσης νέων μη αναγνωσμένων μηνυμάτων, η δυνατότητα εγγραφής (προαιρετικής ή επιβεβλημένης) των συμμετεχόντων σε αυτό, η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο forum κ.α.
Last modified: Thursday, 25 July 2013, 3:56 AM