Παρουσίαση για τη χρήση της πλατφόρμας elearn.ellak.gr στο Code & Create στη πλατφόρμα του slidewiki

Περιγραφή και μαθησιακοί σκοποί του μαθήματος:

Καθημερινά, ένας προγραμματιστής ιστού χρησιμοποιεί μια ποικιλία εργαλείων για να κάνει τη δουλειά του, να συνεργαστεί με άλλους προγραμματιστές, να πάρει ανατροφοδότηση και να προτείνει βελτιώσεις.
Μερικά από αυτά τα εργαλεία είναι εξειδικευμένοι συντάκτες κώδικα όπως ο συντάκτης Visual Studio, το περιβάλλον node.js που επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν JavaScript για την παραγωγή δυναμικού περιεχομένου ιστοσελίδων, το Git και το Github ως συστήματα ελέγχου έκδοσης για την παρακολούθηση αλλαγών των αρχείων και τον συντονισμό των εργασιών αυτών μεταξύ πολλών ανθρώπων, το WordPress κ.λπ.


Ο πρώτος σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξοικειωθείτε, να κατανοήσετε και να εφαρμόσετε τα εργαλεία αυτή καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος.
Ορολογία και σκοποί του μαθήματος:

Με τον όρο Σχεδιασμός Web (Web Design) αναφερόμαστε στις τεχνολογίες HTML (δομή), CSS (εμφάνιση), JavaScript(διάδραση) που χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία φυλλομετρητή (browser) -Web Server με αποτέλεσμα την εμφάνιση των ιστοσελίδων στον τελικό χρήστη.


Ο πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία, κατανόηση και εφαρμογή των ανωτέρω τεχνολογιών για τη δημιουργία απλών ιστοσελίδων με τη γραφή κώδικα.

Αυτή η σειρά μαθημάτων για την Εκπαιδευτική Ρομποτική, τις 3D Εκτυπώσεις και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων είναι σχεδιασμένη για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών.

Οι μαθητές μέσα από την παρακολούθηση των ενοτήτων θα μπορέσουν να ασχοληθούν με:

 • βασικές έννοιες της Ρομποτικής και των αυτόνομων συστημάτων
 • σχεδίαση και εκτύπωση 3D μοντέλων και
 • χρήση πλατφορμών για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, συνδεδεμένων με έργα που καλύπτουν καθημερινές ανάγκες και χρήσεις

Αυτό το εισαγωγικό μάθημα στην εκμάθηση της Python έχει σχεδιαστεί για μαθητές ηλικίας 15-18 ετών. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να μάθει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μέσω μιας γλώσσας υψηλού επιπέδου και να είναι σε θέση να δημιουργήσει απλά arcade παιχνίδια χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Python και pygame.
Σε αυτό το μάθημα θα μάθετε:

 • Τι είναι η Python, πώς να χρησιμοποιήσετε το CLI και το Thonny IDE
 • Έξοδος και Εισαγωγή από CLI, Κωδικοί Escape και χρήση Τελεστών
 • Τύποι δεδομένων και μετατροπές
 • Έλεγχο της ροής χρησιμοποιώντας τις δηλώσεις IF
 • Τους βρόχους For και While
 • Λίστες, πλειάδες, λεξικά και τις μεθόδους τους
 • Να δημιουργείτε τις δικές σας συναρτήσεις
 • Να σχεδιάζετε σχήματα και άλλα γραφικά χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη Pygame
 • Δημιουργία κινουμένων σχεδίων
 • Να ελέγχετε την κίνηση των αντικειμένων χρησιμοποιώντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο
 • Κλάσεις, μέθοδοι κλάσεων και οι κατασκευαστές τους
 • Να χρησιμοποιείτε την Python για τον έλεγχο του ρομπότ Edison

Το LibreOffice είναι μια δωρεάν, πλήρως εξοπλισμένη σουίτα γραφείου. Περιλαμβάνει πολλές εφαρμογές που την καθιστούν την πιο ισχυρή Eλεύθερου και Ανοιχτού Κώδικα σουίτα γραφείου.

Στο μάθημα αυτό θα μάθετε πώς να δημιουργείτε με το LibreOffice έγγραφα και εφαρμογές που ανταποκρίνονται στον πραγματικό κόσμο όπως:

 • Έγγραφα με το Writer: άρθρο, επαγγελματική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα (CV),  φοιτητική εργασία, αφίσα
 • Παρουσιάσεις με το Impress: επαγγελματική παρουσίαση, slideshow φωτογραφιών
 • Σχέδια με το Draw: διαγράμματα ροής και άλλα σχέδια
 • Υπολογιστικά φύλλα με το Calc: τιμολόγια, λίστες δεδομένων, αριθμομηχανή προϋπολογισμού, γραφήματα
 • Εισάγετε μαθηματικές εξισώσεις με το Math
 • Μια απλή βάση δεδομένων με το Base: Πελατολόγιο
 • Χρηση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την αυτόματη δημιουργία πολλών εγγράφων από μια πηγή δεδομένων (πιστοποιητικά, ενημερωτικά δελτία)

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Γίνε Πολίτης Δημοσιογράφος με το Κινητό σου» έχει σκοπό την βασική κατάρτιση νέων 18 – 28 ετών σε θέματα σχετικά με την άσκηση του λειτουργήματος «δημοσιογραφία του πολίτη», με εργαλείο διεξαγωγής και μέσο δημοσίευσης το κινητό τηλέφωνο.

Το εγχείρημα αυτό προέκυψε από την διαπιστωμένη ανάγκη κάλυψης του ελλείμματος γνώσεων και τεχνικής που έχουν οι νέοι «ερασιτέχνες της δημοσιογραφίας». Συγκεκριμένα, ο στόχος του προγράμματος είναι να δώσει άρτια απάντηση σε τρία πεδία: στην έλλειψη δημοσιογραφικής εκπαίδευσης, στην έλλειψη προσδιορισμού του ρόλου του πολίτη-δημοσιογράφου και στην έλλειψη γνώσης της κατάλληλης αξιοποίησης των δυνατοτήτων των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων για παραγωγή δημοσιογραφικού έργου.

Το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε έχει διαμορφωθεί τόσο για τη διεξαγωγή σεμιναρίου δια ζώσης, όσο και για την αυτοεκμάθηση μέσω της πλατφόρμας Moodle (elearn.ellak.gr), με άδεια χρήσης CC-BY-SA.

 Ενότητα: 1 - Σχεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση τοπικών ασύρματων δικτύων

 Υποενότητα: 1.1 - Βασικές έννοιες των δικτύων επικοινωνιών


Το μάθημα αυτό είναι βασισμένο στο εγχειρίδιο "Εισαγωγή στο Linux: ένας πρακτικός οδηγός" (Garrels, Machtelt (2006). Introduction to Linux: a beginner's guide. - Πρώτη έκδοση στα ελληνικά Οκτώβριος 2007) και αποτελεί ένα βασικό οδηγό για όσους θέλουν να μυηθούν στο Linux με τη χρήση της κονσόλας.

Αὐτὸ τὸ μάθημα ἐξηγεῖ πῶς εἶναι δυνατὴ ἡ ρύθμιση τοῦ ὑπολογιστῆ/ταμπλέττας/κινητοῦ μὲ σκοπὸ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ Ἑλληνικὴ Πολυτονικὴ γραφὴ.  Περιλαμβάνει ὁδηγίες ἐνεργοποίησης πολυτονικοῦ, ἐφαρμογῶν ποὺ μποροῦν νὰ χρησιμοποιηθοῦν καὶ ὁδηγίες πληκτρολόγησης, λίγες γνώσεις γιὰ το ἴδιο τὸ Πολυτονικὸ Σύστημα γραφῆς, καὶ κάποιους πρώτους κανόνες πολυτονισμοῦ.  Θὰ δοθοῦν καὶ ἀσκήσεις καὶ πρακτικὰ παραδείγματα.