Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις τι είναι το Terminal, ο συντάκτης Visual Studio, το node.js, το Git, το Github και το FileZilla και πώς να τα χρησιμοποιείς.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 1.1: Εργαλεία WEB

  • αναγνωρίζεις με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνται τα terminal, node.js, Code editor
  • διαφοροποιείς τα terminal, node.js, Code editor
  • χρησιμοποιήσεις σε εφαρμογές τα terminal, node.js, Code editor

Υποενότητα 1.2: Έλεγχος έκδοσης. Git - Github

  • αναγνωρίζεις τι είναι ένα σύστημα ελέγχου της έκδοσης - version control system
  • διαφοροποιείς τα εργαλεία Git / Github
  • δημιουργήσεις επικοινωνία μεταξύ ενός τοπικού και ενός απομακρυσμένου αποθετηρίου

Υποενότητα 1.3: WEB Διακομιστής 

  • αναγνωρίζεις τις λειτουργίες ενός διακομιστή - WEB Server και του Filezilla
  • συνδέεσαι και ανεβάζεις αρχεία σε web server με το FileZilla
  • κατασκευάζεις τη URL για να κοινοποιείς τα αρχεία σου στον WEB Server

Key concepts
  • Internet
  • WEB
  • Terminal
  • Node.js
  • Visual Studio Code
  • Git - Github
  • FileZilla
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Saturday, 28 July 2018, 7:00 PM