Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εγκαταστήσεις τοπικά έναν json-server and και να φέρεις δεδομένα από ένα αρχείο JSON file στην εφαρμογή σου χρησιμοποιώντας το Angular HTTPClient module

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 14.1: Angular και Reactive programming

  • επισκοπήσεις τι είναι αναδραστικός - reactive προγραμματισμός, τι σχέδιο- παρατηρητή - observer pattern και γνωρίσεις τη χρήση των παρατηρήσιμων - observables στο Angular
  • χρησιμοποιείς την υποστήριξη του Angular για τα παρατηρήσιμα - observables για να δημιουργείς αναδραστικές - reactive εφαρμογές

Υποενότητα 14.2:  Εγκατάσταση ενός json-server

  • εγκαταστήσεις έναν απλό διακομιστή -server που καθιστά τα δεδομένα διαθέσιμα για τους πελάτες
  • προσπελάσεις τα δεδομένα από το διακομιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης
  • χρησιμοποιήσεις τον json-server σαν web server

Submodule 14.3: Angular HTTPClient

  • χρησιμοποιήσεις το Angular HTTPClient για να επικοινωνήσεις με τον server από την εφαρμογή σου
  • χρησιμοποιήσεις το  HTTP client για να μεταφέρεις δεδομένα από τον server στην εφαρμογή σου
  • επεξεργαστείς την απόκριση HTTP από τον server για να ανακτήσεις τα δεδομένα και να τα χρησιμοποιήσεις στην εφαρμογή σου

 

Key concepts
 • Reactive programming
 • json-server
 • Http Client

Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 6:21 PM