Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις για τις Συνιστώσες - Bootstrap's components που σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας καθαρές κλάσεις CSS και να τις εφαρμόσεις για τη βελτίωση του ιστοτόπου σου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 3.1: Πλοήγηση - Εικονίδια

  • συνοψίζεις την ανάγκη υποστήριξης πλοήγησης σε ένα web project
  • χρησιμοποιείς τις λειτουργίες πλοήγησης Bootstrap, συμπεριλαμβανομένων της Navbar και των breadcrumbs, για την παροχή πλοήγησης στους ιστοτόπους
  • εφαρμόζεις εικονίδια χαρακτήρες - icons για τη διακόσμηση του ιστοτόπου με σημαντικά γραφικά στοιχεία

Υποενότητα 3.2: Κουμπιά - Φόρμες

  • δημιουργείς και μορφοποιείς κουμπιά - buttons σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας κλάσεις Bootstrap 
  • δημιουργείς και μορφοποιείς φόρμες- forms σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας κλάσεις Bootstrap

Υποενότητα 3.3: Εμφάνιση περιεχομένου - Media - Ειδοποιήσεις

  • εμφανίζεις και μορφοποιείς δεδομένα σε HTML πίνακα - table χρησιμοποιώντας κλάσεις του Bootstrap 
  • εμφανίζεις περιεχόμενο  χρησιμοποιώντας  Κάρτα - Card στη σελίδα
  • συμπεριλάβεις εικόνες και media στο site χρησιμοποιώντας  responsive Bootstrap classes
  • χρησιμοποιείς μικρογραφίες - thumbnails και media components χρησιμοποιώντας  Bootstrap classes
  • εμφανίζεις και μορφοποιείς labels, badges και alerts στη σελίδα
  • αναγνωρίζεις τον ρόλο των progress bars
Λέξεις κλειδιά
  • Navigation bar
  • Breadcrumbs
  • Icon fonts
  • Buttons
  • Forms
  • Tables
  • Cards
  • Images
  • Media
  • Labels
  • Badges
  • Alerts
  • Progress Bar
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Saturday, 28 July 2018, 9:06 PM