Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι αποθηκεύσεις δεδομένα σε ένα αρχείο JSON, χρησιμοποιώντας το Angular module HTTPClient και αναπτύξεις την εφαρμογή σε έναν WEB server.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 15.2:  Δημιουργία νέων δεδομένων - Φόρμες

  • διαφοροποιείς ανάμεσα στις Angular φόρμες Template και Reactive 
  • ενεργοποιείς μια αναδραστική - reactive φόρμα
  • δημιουργείς το "model" και την "view" μιας reactive φόρμας 

Υποενότητα 15.3:  Αποστολή δεδομένων στον διακομιστή

  • δημιουργείς μια HttpClient.post μέθοδο για να αποθηκεύσεις τα δεδομένα της φόρμας στον διακομιστή
  • εγγράφεις - subscribe το "model" στη μέθοδο για να στείλεις - push τα δεδομένα της φόρμας στον διακομιστή

Υποενότητα 15.4: Κατασκευή site

  • "χτίσεις" την εφαρμογή Angular με το Angular CLI για να δημιουργήσεις τον dist φάκελο
  • αναπτύξεις το site σου στον json- server μεταφέροντας τα αρχεία του dist στον json- server

Key concepts
  • HttpClient.post
  • Build
  • Deploy
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Monday, 30 July 2018, 6:33 PM