Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να μάθεις για την εισαγωγή και την επεξεργασία εικόνας - image, βίντεο - video και ήχου - audio στο p5.js

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 10.1:  Εικόνα στο p5

  • φορτώνεις - load ή προφορτώνεις - preload εικόνα - image στο p5 canvas
  • χρησιμοποιείς τις συναρτήσεις get() and set() 
  • χρησιμοποιείς την λίστα ιχνοστοιχείων - pixels array μιας εικόνας

Υποενότητα 10.2:  Βίντεο στο p5

  • φορτώνεις video στο p5 canvas
  • προσθέτεις χειριστήρια του βίντεο
  • καταγράφεις μια εγγραφή κάμερας και να την τροποποιείς

Υποενότητα 10.3: Ήχος στο p5

  • φορτώνεις αρχείο ήχου στο p5 canvas
  • προσαρμόζεις την ένταση του ήχου - audio volume
  • καταγράφεις μια εγγραφή μικροφώνου και να την τροποποιείς

 

Λέξεις κλειδιά
  • p5- image
  • p5- video
  • p5- audio
Οδηγίες

Για να ολοκληρώσετε αυτήν την ενότητα, έχετε να:

 • Μελετήσετε τους πόρους που παρέχονται για τα 3 υποενότητες
 • Δοκιμάσετε τις γνώσεις σας απαντώντας στις Ασκήσεις
 • Υλοποιήσετε και υποβάλετε την Εργασία
 • Συλλογιστείτε εάν έχουν επιτευχθεί οι Σκοποί αυτής της ενότητας
 • Μας δώσετε σχόλια σχετικά με το περιεχόμενο της ενότητας αυτής
 • Μοιραστείτε τις σκέψεις, τα σχόλια και τις ιδέες σας στο φόρουμ

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτών των δραστηριοτήτων είναι 3 ώρες.

Last modified: Tuesday, 31 July 2018, 12:36 PM