Εργασία: WEB - Wordpress I

Ώρα για εργασία!

Ακολουθήστε τη διαδικασία:

  • Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο assignment15.pdf και ακολουθήστε τις οδηγίες.
  • Όταν ολοκληρώσετετ την εργασία σας, κάντε κλικ στο κουμπί Add submission/ Υποβολή . Κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Add file/ Προσθήκη αρχείου.
  • Επιλέξτε από τον υπολογιστή σας το κατάλληλο αρχείο  και κάντε κλικ για να το μεταφορτώσετε.

Η εργασία σας θα βαθμολογηθεί από τους εκπαιδευτικούς και θα ενημερωθείτε για αυτό στο emai σας. Μπορείτε τότε να δείτε τον βαθμό και τα σχόλια.

Αν είναι αναγκαίο, διορθώστε σύμφωνα με τις οδηγίες και υποβάλετε εκ νέου την εργασία για να επαναληφθεί η διαδικασία της διόρθωσης.

Για να θεωρηθεί η εργασία ολοκληρωμένη πρέπει επιτύχετε βαθμό τουλάχιστον 60%.