Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά HTML I

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να γνωρίσεις τι είναι τα Internet - WWW και HTML - CSS - JavaScript, να καταλάβεις πώς να τα χρησιμοποιήσεις και να εφαρμόσεις βασικές έννοιες της HTML για να δημιουργήσεις μια απλή ιστοσελίδα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 1.1: Εισαγωγή στο WEB

  • κατανοείς τη λειτουργικότητα του INTERNET και του WEB .... (επικοινωνία πελάτη/client-διακομιστή/server)

Υποενότητα 1.2: Εισαγωγή στον προγραμματισμό WEB

  • κατανοείς τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το HTML
  • να διαφοροποιείς τη λειτουργία των HTML, CSS και JavaScript
  • εκτιμήσεις τη χρήση ενός επεξεργαστή CODE (Brackets)

Υποενότητα 1.3: Απλό αρχείο HTML

  • να δημιουργήσεις μια απλή ιστοσελίδα (HTML, head, body tags)
  • εφαρμόσεις τις επικεφαλίδες (headings) και τις παραγράφους μέσα σε μια σελίδα (tags h1, h2, ..., p)
  • διαφοροποιήσεις και χρησιμοποιήσεις 2 τύπους αλλαγής γραμμής (tags br, wbr)
  • εφαρμόσεις πολλούς τύπους μορφοποίησης κειμένου (tags strong-bold, em- italics κλπ.)
Key concepts

 

Last modified: Wednesday, 7 March 2018, 12:44 PM