Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά Ήχος- Audacity

Σκοπός

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία Audacity για να προσθέσεις και να τροποποιήσεις αρχεία ή κλιπ ήχου, να συνδυάσεις τη φωνή με τη μουσική υποβάθρου και να εξάγεις συγκεκριμένα αντικείμενα WEB όπως αρχεία  .mp3 ή .ogg files.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 13.1: Η Φυσική του Ήχου

  • εκτιμάς τον ρόλο της διάδοσης του ήχου
  • εκτιμάς τον ρόλο της αντανάκλασης του ήχου

Υποενότητα 13.2: Εγγραφή και επεξεργασία φωνής

  • κατανοείς τι είναι το αρχείο Audacity
  • καταγράφεις τη φωνή σου
  • βελτιώνεις την ποιότητα του εγγεγραμμένου ήχου χρησιμοποιώντας τα εργαλεία - Audacity Effects

Υποενότητα 13.3: Μουσική υπόκρουση - Το αρχείο mp3

  • εισάγεις ήχο υποβάθρου
  • τροποποιείς (εξασθένιση, ρύθμιση έντασης) τον ήχο υποβάθρου
  • εξάγεις σε αρχείο .mp3

 

Key concepts
Last modified: Monday, 26 March 2018, 4:51 PM