Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά WEB - Wordpress II

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εμπλουτίσεις τον ιστότοπο σου. Θα τροποποιήσεις τις σελίδες, τα δημοσιεύματα και τη γραμμή πλοήγησης και θα προσθέσεις έναν χάρτη της Google και στοιχεία στη φόρμα επικοινωνίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 16.1 Δημοσιεύματα και Σελίδες

  • διαφοροποιείς μεταξύ δημοσιευμάτων και σελίδων
  • κατηγοριοποιείς τα δημοσιεύματα και εμφανίζεις αυτές τις κατηγορίες στη γραμμή πλοήγησης
  • δημιουργείς μια προσαρμοσμένη στατική αρχική σελίδα
  • εργάζεσαι αποτελεσματικά με το εργαλείο πολυμέσων – media tool
  • εργάζεσαι αποτελεσματικά με εσωτερικούς δεσμούς
  • εμπλουτίζεις το περιεχόμενο με συγκεκριμένα εργαλεία WordPress (featured images, more links, excerpt text)

Υποενότητα 16.2: Σχόλια και Widgets

  • εκτιμάς τον κίνδυνο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - spamming
  • απενεργοποιείς τα σχόλια σε ένα δημοσίευμα ή σε όλα τα δημοσιεύματα
  • εισάγεις widget

Υποενότητα 16.3: Χάρτες Google και Φόρμα επικοινωνίας

  • εισάγεις χάρτη Google
  • τροποποιείς το widget των φορμών του WordPress

 

 

Λέξεις κλειδιά
Last modified: Wednesday, 28 March 2018, 9:16 AM