Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά WEB - Wordpress I

Σκοπός 

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να δημιουργήσεις  ένα  WordPress blog- site για να γνωρίσεις και να χρησιμοποιήσεις τις βασικές λειτουργίες του WordPress (θέμα, γραμμή πλοήγησης, σελίδες).

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 15.1 Δημιουργία και Λειτουργίες

  • κατανοείς τι είναι το WordPress
  • δημιουργείς ένα blog – site
  • διαφοροποιείς τις λειτουργίες-modes του ιστότοπου
  • δημοσιοποιείς ή όχι (show – hide) το site

Υποενότητα 15.2: Θέμα - Νέα σελίδα

  • εκτιμάς την έννοια “θέμα - theme”
  • επιλέγεις και προσαρμόζεις ένα θέμα
  • τροποποιείς τη γραμμή πλοήγησης - Navigation bar
  • δημιουργείς μια νέα σελίδα HTML και την τροποποιείς χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή HTML (κείμενο, εικόνα, διεύθυνση URL)

Υποενότητα 15.3: Υποσελίδες

  • δημιουργείς υποσελίδες - subpages και τις εντάσσεις σε υπομενού - submenus.
  • χρησιμοποιείς το εργαλείο Media
  • δημιουργείς μια photo gallery

 

Λέξεις κλειδιά

Last modified: Tuesday, 27 March 2018, 11:02 AM