Σκοπός - Αναμενόμενα αποτελέσματα -Λέξεις κλειδιά Video - OpenShot

Σκοπός

Ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι να χρησιμοποιήσετε εργαλεία του OpenShot για να προσθέσετε εικόνες και ηχητικά κλιπ για να δημιουργήσετε και τροποποιήσετε ένα βίντεο και να εξάγετε συγκεκριμένα αντικείμενα WEB όπως αρχεία .mp4.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ολοκληρώνοντας αυτήν την ενότητα, θα γνωρίζεις/ μπορείς να:

Υποενότητα 14.1 Τι είναι ένα βίντεο;

  • κατανοείς τι είναι βίντεο

Υποενότητα 14.2: Λειτουργίες OpenShot

  • κατανοείς τι είναι το αρχείο OpenShot
  • αναγνωρίζεις τις λειτουργίες του OpenShot

Υποενότητα 14.3: Δημιουργία βίντεο

  • φορτώνεις αρχεία
  • εισάγεις τίτλους
  • εισάγεις αρχεία στη χρονοσειρά - timeline
  • χρησιμοποιείς λειτουργίες του OpenShot (fade, zoom)
  • προσθέτεις μεταβάσεις - transitions
  • εξάγεις αρχείο OpenShot ως μορφή αρχείου βίντεο (mp4)

 

 

Λέξεις κλειδιά
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, 8:23 μμ